Minska nesreća na području grada Lukavca

Dana 29.06.2022. godine (srijeda) u poslijepodnevnim satima, od strane predstavnika GSCZ Lukavac, prijavljen je nestanak osobe NN za koju se sumnja da je nastradala u minskom polju. Istražnim radnjama od

Pomoć općini Čelić za hitne intervencije

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratne novčane pomoći općini Čelić, za hitne intervencije uslijed djelovanja prirodne nesreće izazvane poplavama i klizištima u

4. april – Međunarodni dan borbe protiv mina

Generalna skupština Ujedinjenih Nacija (UN) objavila je 8. decembra 2005. godine da će svake godine 4. aprila obilježavati Međunarodni dan borbe protiv mina kao podsjetnik globalnoj zajednici da mine, municija

U Tuzlanskom kantonu neće biti održana svečana sjednica Kantonalnog štaba u povodu 1. marta – Međunarodnog dana civilne zaštite

U Tuzlanskom kantonu neće biti održana svečana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite i neće se vršiti dodjela priznanja i nagrada pojedincima, društvenim i drugim organizacijama i udruženjima, za posebne zasluge

Priznanja Federalnog štaba civilne zaštite za zasluge u oblasti zaštite i spašavanja tokom 2021. godine dobilo 37 kolektiva i pojedinaca

Plaketu, značku, pisanu pohvalu i pisanu zahvalnicu civilne zaštite za posebne zasluge u oblasti zaštite i spašavanja tokom 2021. godine, koje povodom 1. marta, Dana civilne zaštite Federacije Bosne i

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite

Na osnovu člana 15. Uredbe o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 11/20) i Rješenja direktora o imenovanju Komisije za

Vlada TK prihvatila informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja

Vlada je danas prihvatila Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava na području TK u 202l. godini. Tokom deminerske sezone 2021. okončano je ukupno 11 projekata deminiranja,

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i održavanje aparata, kao i sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja lično (neposredno) obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata za gašenje početnih požara

Odredbom člana 39. stav (6) i člana 161. tačka 19) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09) utvrđeno je da Federalno ministarstvo energije, rudarstva