Obuka

Spisak pravnih lica kojima su izdata rješenja kojima se ovlašćuju za izvođenje obuke zaposlenih u oblasti zaštite od požara

Spisak rješenja koje je Kantonalna uprava civilne zaštite izdala na osnovu člana 128. stav 4. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 64/09) za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, definisanih članom 5. tačka 5) Pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara ("Službene novine Federacije BiH", broj: 7/12). Rješenjem se ovlašćuje pravno lice za izvođenje obuke prema Programu obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara ("Službene novine Federacije BiH", broj: 59/10).
RB
Nosilac rješenja
Broj rješenja
Datum
izdavanja
Rješenje
vrijedi do
1
 “MONSUN” d.o.o. Lukavac
18/1-44-016258-2/17
01.06.2017.
01.06.2022.
2
“INPROZ” – Institut za zaštitu i projektovanje d.o.o. Tuzla
18/1-44-018751-2/17
02.06.2017.
02.06.2022.
3
“ZEP-ING” d.o.o. Tuzla 
18/1-44-22906-2/17
07.07.2017.
07.07.2022.
4
“VATROZAŠTITA” d.o.o. Živinice 
18/1-44-024124-2/17
08.08.2017.
08.08.2022.
5
“INSTITUT ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE” d.d. Tuzla 
18/1-44-021506-1/17
14.09.2017.
14.09.2022.
6
“TQM” d.o.o. Lukavac 
18/1-44-024924-1/17
13.10.2017.
13.10.2022.
7
“ZIPP-ING” d.o.o. Gradačac 
18/01-44-26962-1/17
03.11.2017.
03.11.2022.
8
“VATROSPREM” d.o.o. Tuzla 
18/1-44-029115-1/17
21.11.2017.
21.11.2022.
9
“APM” d.o.o. Gradačac 
18/1-44-037022-2/12
14.12.2017.
14.12.2022.
10
“RUDARSKI INSTITUT” d.d. Tuzla 
18/1-44-001352-2/18
19.02.2018.
19.02.2023.
11
“ZAVOD ZA ZAŠTITU I PROJEKTOVANJE” d.o.o. Tuzla 
18/1-44-006655-2/18
21.02.2018.
21.02.2023.
12
“VATROGASNO” d.o.o. Srebrenik 
18/1-44-011542-2/18
05.04.2018.
05.04.2023.
13
“EKRAN” d.o.o. Srebrenik
18/1-44-018829-2/18
24.07.2018.
24.07.2023.
14
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TUZLA
18/1-44-029936-1/18
19.12.2018.
19.12.2023.
15
“NOING” d.o.o. TUZLA
18/1-40-003965-2/20
14.02.2020.
14.02.2025.
16
“RUDARSKO PROJEKTOVANJE” d.o.o. TUZLA
18/1-40-004144-1/20
26.02.2020.
26.02.2025.
17
“TEKON PROTECTION” d.o.o. Tuzla
18/1-40-000356-2/21
13.01.2021.
13.01.2026.
18
“INSTITUT ZA SIGURNOST I OKOLIŠquot; d.o.o. Tuzla
18/1-40-014112/21
06.07.2021.
06.07.2026.
19
“INSTITU ZA SIGURNOST I KVALITET SK” d.o.o. Gračanica
18/1-40-036150-2/21
10.11.2021.
10.11.2026.
20
“EDEL INSPEKT” d.o.o. Živinice
18/1-40-026726/21
15.11.2021.
15.11.2026.