Vlada TK prihvatila informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja

news cover
Vlada je danas prihvatila Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava na području TK u 202l. godini. Tokom deminerske sezone 2021. okončano je ukupno 11 projekata deminiranja, a jedan projekat je i dalje konzerviran i bit će nastavljen tokom 2022. godine. Na današnjoj konferenciji za medije pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Dragan Pelemiš rekao je da je prošla godina bila dosta uspješna, i pored raznih problema. Tokom prošle godine ukupno je deminirano skoro 3 miliona m2 površine. Dobra vijest je da u 2021. godini niko nije nastradao od zaostalih mina i NUS-a. Pelemiš je također kazao na probleme uklanjanja oznaka miniranih područja. Prema podacima koje zajednički evidentiraju Kantonalna uprava civilne zaštite, općinske/gradske službe civilne zaštite i Regionalni ured BHMAC-a, od 1997. godine, uz primjenu svih metoda deminiranja, do danas je deminirano 32.237.066,32 m2 terena. Posljednji podaci sistematskog izviđanja za područje Tuzlanskog kantona opominju i navode da se još uvijek oko 78 miliona metara kvadratnih ili 3,0% površine našeg kantona nije sigurno za korištenje, i ove površine su evidentirane kao sumnjive na zaostale mine, minskoeksplozivna i neeksplodirana ubojita sredstva. Općine Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak i dalje se vode kao najzagađenije sa najvećim procentom sumnjive površine u odnosu na ukupnu površinu općine. U poređenju sa drugim kantonima TK je na 5. mjestu. Proces deminiranja je rađen prema prioritetima, s tim da neki dijelovi TK, a i FBiH nikada neće ni biti deminirani, uglavnom zbog nepristupačnog terena ali i drugih problema. Na kraju treba istaći da je evidentno smanjen interes donatora za ulaganje u deminiranje na području BiH, te da to upozorava da Strategija protuminskog djelovanja u BiH za period 2018 – 2025. godine, koju je usvojilo Vijeće ministara, neće biti ostvarena.
Vlada TK prihvatila informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja

Vlada TK prihvatila informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja

Pogledajte video