U Tuzlanskom kantonu neće biti održana svečana sjednica Kantonalnog štaba u povodu 1. marta – Međunarodnog dana civilne zaštite

news cover

U Tuzlanskom kantonu neće biti održana svečana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite i neće se vršiti dodjela priznanja i nagrada pojedincima, društvenim i drugim organizacijama i udruženjima, za posebne zasluge i doprinose u oblasti zaštite i spašavanja.

Naime, prethodni saziv Kantonalnog štaba civilne zaštite nije donio Odluku o dodjeli priznanja i nagrada civilne zaštite u 2022. godini i Odluku o odobravanju finansijskih sredstava za izradu priznanja i dodjelu nagrada u okviru obilježavanja 1. marta – Dana civilne zaštite, a novi štab nije konstituisan. Zbog svega navedenog ove godine neće biti upriličena svečanost povodom 1. marta – Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine.