Dodijeljena finansijska sredstva namijenjena za zaštitu od požara i vatrogastvo

U prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite obavljeno je uručenje odluka i potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava namijenjenih za zaštitu od požara i vatrogastvo. Riječ je o sredstvima koja su

Na području grada Tuzla – Kovačica okončani deminerski radovi s ciljem rekonstrukcije elektro mreže

Na osnovu zahtjeva Elektroprivrede BiH za deminiranje terena na lokalitetu Močinovići po hitnom postupku je urađen projekat deminiranja s ciljem rekonstrukcije elektro mreže. Deminerski radovi su započeti 02. decembra i

Ispit za profesionalnog vatrogasca položilo sedam kandidata iz Tuzle

Danas je u Tuzli organizovan ispit za profesionalnog vatrogasca, pred Komisijom za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca. Ispitu je pristupilo sedam kandidata iz Tuzle: 1. Eldin Ćehajić, 2. Eldin Šehanović

Vlada dopunila Uredbu o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu i dala saglasnost za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći gradovima i općinama za otklanjanje posljedica prirodne nesreće uzrokovane gradom, poplavama i klizištima u 2020. godini

Na 68. redovnoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu. U sastavu Udruženja Aeroklub Tuzla formirana je Služba

Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH, u vezi ograničenog kretanja stanovništva

Svake godine Kantonalni štab civilne zaštite i Federalni štab u civilne zaštite obilježavaju Međunarodni Dan civilne zaštite 1. mart u sklopu kojeg se zaslužnim pojedincima i kolektivima dodjeljuju nagrade i

Na području općine Lukavac okončani terenski deminerski radovi na zadatku MSP Orahovica Donja

Deminiranje terena na području MZ Orahovica započeto je prošle godina kada je završeno deminiranja na zadatku MSP Orahovica. S ciljem potpunog deminiranja cijele lokalne zajednice, početkom juna mjeseca započeti su

Predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine će posjetiti Kantonalnu upravu civilne zaštite

Predstavnici Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Mirnesa Softić i Aleksandar Mandić su posjetiti Kantonalnu upravu civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Cilj posjete je uključivanje Kantonalne uprave

Zahtjev za dostavu informativne ponude za izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta u krugu Kampusa (bivša kasarna) u Tuzli

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla, u cilju istraživanja tržišta, obraća se sa zahtjevom za dostavu informativne ponude, u postupku direktnog sporazuma, za izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta u

Sanirano klizište koje je ugrožavalo stambene objekte u Kraljevićima, općina Sapna

Predstavnici Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona, općine Sapna i ekspertni tim gradske službe civilne zaštite iz Tuzle, posjetili su danas jedno od 5 klizišta na području općine Sapna. Sanacija

Održan 1. sastanak koordinatora za deminiranje sa područja TK

U srijedu 09.09.2020. godine u Lukavcu je održan 1. sastanak koordinatora za deminiranje sa područja Tuzlanskog kantona. Okupljanje je obavljeno na Jezeru Modrac, a potom su se prisutni uputili na