Upute za građane

logo 64x64 1

PORODIČNI PRIRUČNIK ZA PONAŠANJE U SLUČAJU PRIRODNIH ILI DRUGIH NESREĆA

Porodični priručnik za ponašanje u slučaju prirodnih ili drugih nesreća je izradio Sektor za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske, Federalnom upravom civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine i Odjelom za javnu sigurnost Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u okviru projekta “Spreman, spašen”, a uz finansijsku i savjetodavnu podršku Fonda Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) u Bosni i Hercegovini i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).