Kontakt

Adresa:

Bosne srebrene 56, 75 000 Tuzla

Operativni centar

tel.: + 387 35 361 160, 308 501 fax: + 387 35 361 161 e-mail:oc@kucztk.com.ba
Kontakt forma
Direktor uprave:
+ 387  35 228 075
Sekretar uprave:
+ 387  35 308 503
Pomoćnik direktora:
+ 387  35 308 504
Šef KOC-a:
+ 387  35 308 505
Inspektor za civilnu zaštitu:
+ 387  35 308 507
Inspektor za vatrogastvo:
+ 387  35 308 502
Stručni saradnik za finansijsko-ekonomske poslove:
+ 387  35 308 508
Stručni savjetnik za deminiranje i NUS:
+ 387  35 308 506
Stručni savjetnik za zaštitu i spašavanje:
+ 387  35 308 506