Projekti

logo 64x64 1

Projekti

U skladu sa članom 11. tačka 10. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/19), stavlja se na uvid Trogodišnji plan rada KUCZ radi konsultacija sa širom javnosti i dobijanja komentara i preposuka. Rok za dostavljanja istih je 10 dana od dana objavljivanja na web stranici (do 26.3.2021. godine). Primjedbe možete dostaviti na naš e-mail: cz.tk@bih.net.ba
logo 64x64 1

Projekti

brosura.poplave2014
Odgovor sistema zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona na poplave 2014. godine i mjere za poboljšanje stanja (septembar 2015)