Gorska služba spašavanja spustila radnike “Tuzla kvarca” sa silosa

Gorska sluzba spasavanja spustila radnike Tuzla kvarca sa silosa 1

Četiri radnika firme Tuzla-Kvarc su se nakon dvadeset dana štrajkovanja glađu, u ranim jutarnjim satima popela na silos u krugu fabrike, visok oko 35 metara, uz prijetnju da će izvršiti samoubistvo.
Nakon što je postignut dogovor o daljoj sudbini fabrike, iznemogli radnici nisu imali snage da se bezbjedno spuste sa silosa, te im je bilo potrebno pružiti pomoć.


Direktor KUCZ je oko 19,00 sati uputio poziv Gorskoj službi spašavanja Tuzlanskog kantona. Za kratko vrijeme okupila se ekipa od 9 članova i oko 19,30 sati su se sa potrebnom opremom uputili prema lokaciji spašavanja, na koju su stigli oko 20 sati.
Vođa tima (Enes Bešić) je organizirao akciju i rasporedio članove na pozicije. Enes Bešić i Mehmedalija Sarajlić popeli su se na silos odradili trijažu i vizualno pregledali 4 radnika koji su bili u veoma lošem stanju i slabo pokretni. Postavljen je sistem za spuštanje, a ostali članovi ekipe su bili raspoređeni po platformama. Akcija spašavanja je započeta i prošla je bez ikakvih poteškoća a završena je u 21,10 sati.
Radnicima je odmah pružena medicinska pomoć.

Cjelokupna opracija spašavanja radnika je koordinirana od strane KUCZ.

Akcija spašavanja – spuštanje četvorice radnika sa silosa visine oko 35 metara je bila zahtjevnog karaktera i uspješno je okončana zahvaljujući zajedničkom djelovanju članova GSS – Srebrenik koji su jos jednom na terenu pokazali timski rad i svoju svrhu na terenu.

Ekipu GSS-a su sačinjavali: Enes Bešić, Mehmedalija Sarajlić, Adriana Poljaković, Benjamin Sinanović, Almir Mešanović, Amir Jašarević, Admir Karić, Jasmin Dorić i Sabina Suljić.