Održan 1. sastanak koordinatora za deminiranje sa područja TK

Odrzan 1. sastanak koordinatora za deminiranje sa podrucja TK 2
U srijedu 09.09.2020. godine u Lukavcu je održan 1. sastanak koordinatora za deminiranje sa područja Tuzlanskog kantona. Okupljanje je obavljeno na Jezeru Modrac, a potom su se prisutni uputili na deminersko radilište „MSP Orahovica Donja“ gdje je od strane predstavnika RUBH MAC-a i rukovodećeg kadra deminerske kompanije MAG (Mines Advisory Group) održana prezentacija upotrebe nove metode deminiranja za područje minsko sumnjive površine. Usmenim, tekstualnim i grafičkim prikazima kao i uvidom na licu mjesta detaljno je objašnjen dosadašnji rad na ovom zadatku i ostvareni i dostignuti rezulati kroz sistematsko tehničko izviđanje na 16 odvojenih lokacija iz ukupne minsko sumnjive površine. Veličina očišćenog prostora i broj pronađenih mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava jasno ukazuju o težini i potrebi da se ovaj prostor privede sigurnom korištenju. Uništavanje pronađenog NUS-a i mina vrši tim civilne zaštite Tuzla „A“. Također, prezentirani su rezultati deminiranja u tekućoj godini na području TK, sa posebnim akcentom na planiranje narednih zadataka i priprema za izradu Liste prioriteta za narednu godinu. Svi prisutni su iskazali svoje zadovoljstvo naspram obrađenih tema i neposrednim uvidom u način rada na terenu. Zadovoljstvo nam je istaknuti da je bila prisutna većina koordinatori za deminiranje kao i predstavnici kompanije MAG, Regionalnog ureda BH MAC-a iz Tuzle i Kantonalne uprave civilne zaštite kao organizatora ovog terenskog sastanka.