Zahtjev za dostavu informativne ponude za izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta u krugu Kampusa (bivša kasarna) u Tuzli

news cover

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla, u cilju istraživanja tržišta, obraća se sa zahtjevom za dostavu informativne ponude, u postupku direktnog sporazuma, za izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta u krugu Kampusa (bivša kasarna) u Tuzli, prema podacima, u prilogu:

Poziv dobavljačima – istraživanje tržišta za izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta u krugu Kampusa

nabavka.radovi.magacin.doc (34 downloads )