Predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine će posjetiti Kantonalnu upravu civilne zaštite

Predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine ce posjetiti Kantonalnu upravu civilne zastite 2
Predstavnici Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Mirnesa Softić i Aleksandar Mandić su posjetiti Kantonalnu upravu civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Cilj posjete je uključivanje Kantonalne uprave civilne zaštite u aktivnosti koje Ministarstvo sigurnosti BiH provodi u okviru projekta “Napredna regionalna koordinacija u nesrećama u zemljama Zapadnog Balkana – NICS”. Tom prilikom prezentirane su aktivnosti koje su do sad realizovane u okviru projekta. Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zoran Jovanović sa saradnicima je iskazao zainteresovanosti uprave da se uključi u navedene aktivnosti. Drugog dana posjete izvršena je kratka obuka o osnovama korištenja NICS sistema. Obuci su prisustvovali zaposlenici Kantonalnog operativnog centra kao i dio zaposlenika u općinskim/gradskim operativnim centrima CZ.