Na području grada Tuzla – Kovačica okončani deminerski radovi s ciljem rekonstrukcije elektro mreže

Na podrucju grada Tuzla – Kovacica okoncani deminerski radovi s ciljem rekonstrukcije elektro mreze 2

Na podrucju grada Tuzla – Kovacica okoncani deminerski radovi s ciljem rekonstrukcije elektro mrezeNa osnovu zahtjeva Elektroprivrede BiH za deminiranje terena na lokalitetu Močinovići po hitnom postupku je urađen projekat deminiranja s ciljem rekonstrukcije elektro mreže.

Deminerski radovi su započeti 02. decembra i uspješno okončani 16.12.2020. godine, kada je obavljeno uzorkovanje i primopredaja deminiranog terena organima lokalne vlasti.

Radove je izvela deminerska kompanija PRO VITA iz Mostara. Primopredaji su prisustvovali predstavnici civilne zaštite Grada Tuzla, Regionalnog ureda BH MAC-a i Kantonalne uprave civilne zaštite.