Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH, u vezi ograničenog kretanja stanovništva

news cover

Svake godine Kantonalni štab civilne zaštite i Federalni štab u civilne zaštite obilježavaju Međunarodni Dan civilne zaštite 1. mart u sklopu kojeg se zaslužnim pojedincima i kolektivima dodjeljuju nagrade i priznanje.

Prijedlozi za dodjelu priznanja i nagrada Kantonalnog i Federalnog štaba civilne zaštite