Vlada dopunila Uredbu o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu i dala saglasnost za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći gradovima i općinama za otklanjanje posljedica prirodne nesreće uzrokovane gradom, poplavama i klizištima u 2020. godini

news cover

Na 68. redovnoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu. U sastavu Udruženja Aeroklub Tuzla formirana je Služba za izviđanje i osmatranje iz zraka. Uredbom je predviđeno da novoformirana služba vrši operativne mjere zaštite i spašavanja i to u fazama spašavanja i otklanjanja posljedica. U okviru Udruženja “HO Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS” formirana je Služba za logistiku. Ova služba obavlja operativne mjere zaštite i spašavanja koje se odnose na ustrojstvo i način osiguranja hrane, odjeće, obuće i drugih roba široke potrošnje kao i humanitarne pomoći za nastradalo i ugroženo stanovništvo. Svoju ulogu u oblasti zaštite i spašavanja dobila je i Radio televizija Tuzlanskog kantona u kojoj je formirana Služba za informisanje. Ova služba će vršiti preventivne i operativne mjere zaštite i spašavanja, koje se odnose na informisanje i masovnu edukaciju stanovništva na području Tuzlanskog kantona, radi sprečavanja nastanka prirodnih i drugih nesreća i djelovanja u periodu prirodne i druge nesreće.

Vlada je danas dala saglasnosti na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći gradovima i općinama za otklanjanje posljedica prirodne nesreće uzrokovane gradom, poplavama i klizištima u 2020. godini. Raspodjela pomoći izvršena je tako što je Gradovima Tuzla, Gradačac, Gračanica i Općini Kladanj je dodijeljeno po 40.000 KM, općinama Kalesija i Lukavac po 35.000 KM, Općini Čelić 15.000 KM a Općini Sapna 10.000 KM.