Vlada TK proglasila prestanak stanja prirodne nesreće

izvjestaji cover

Tuzla, 20.7.2023. godine
S obzirom da su se stekli uslovi, na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku kojom se od 18. jula 2023.godine proglašava prestanak stanja prirodne nesreće na području Tuzlanskog kantona. Radi se o ranije proglašenom stanju prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištima na području Tuzlanskog kantona. Obavezuju se gradovi i općine na području Tuzlanskog kantona da u okviru svoje redovne djelatnosti vrše i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje svih posljedica nastalih od prirodne nesreće, u rokovima utvrđenim važećim propisima, a Kantonalna komisija za procjenu štete dužna je da, izvrši poslove na procjeni štete na ugroženim područjima.