Vlada TK donijela Odluku o stavlajnju van snage Odluke u vezi sa proglašenjem stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (Covid-19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti ma području TK

news cover

Na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite Vlada TK je na sjednici održanoj 02.06.2020. godien donijela Odluku o stavlajnju van snage Odluke u vezi sa proglašenjem stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (Covid-19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti ma području TK.
Kantonalni štab CZ i Krizni štab Ministarstva zdravstva TK zaduženi da i dalje prate i procjenjuju situaciju na području TK i u skladu s a tim utvrđuju mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa.
Zaduženi su rukovodioci kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija te rukovodioci općinskih/gradskih službi za upravu da u okviru svoje redovne djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem nesreće.