Vlada TK dala saglasnost na Plan korištenja sredstava sa potrošačke jedinice „nabavka stalnih sredstava u obliku prava”

nabavka stalnih sredstava u obliku prava

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Plan korištenja sredstava sa potrošačke jedinice „nabavka stalnih sredstava u obliku prava”. Radi se o dokumentu Kantonalne uprave civilne zaštite koji predviđa nabavku opreme za potrebe službi civilne zaštite. Vlada Tuzlanskog kantona je u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, na ovoj poziciji osigurala ukupno 745.378 KM. Današnjim dokumentom planirano je plaćanje 4 visokotlačna modula za gašenje požara u iznosu 96.174 KM, te na raspolaganju za nabavku opreme preostaje 649.204 KM. Iz ovih sredstava planiran je nastavak nabavke opreme za potrebe vatrogasnih službi i jedinica civilne zaštite u gradovima i općinama u ukupnom iznosu od oko 568.000 KM. Preostali dio neutrošenih sredstava je rezerva u slučaju da dođe do promjene cijena opreme koja je planirana za nabavku.