Vlada FBiH donijela Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (Covid-19) na području Federacije BiH

news cover

Na prijedlog Federalnog štaba civilne zaštite Vlada FBiH je na 176. hitnoj sjednici donijela Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (Covid-19) na području Federacije BiH. Stanje nesreće prestaje 31.05.2020. godine s tim da su Federalni štab CZ i Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zaduženi da i dalje prate i procjenjuju stanje epidemiološke situacije na području FBiH te da na bazi istog utvrđuju mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja korona virusa.
Zaduženi su rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija Federacije i kantona, odnosno rukovodioci općinskih/gradskih službi za upravu da u okviru svoje redovne djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica koje su nastale djelovanjem nesreće.