Ukidaju se mjere obaveznog karantina i zabrane kretanja (“policijski sat”) a ublažava se mjera zabrane kretanja za mlađe od 18 godina i starije od 65 godina

news cover

Federalni štab civilne zaštite danas je donio naredbe kojima se ukidaju mjera obaveznog karantina za sve koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu i mjera zabrane kretanja u vremenu od 20 sati do 05 sati a ublažava se mjera zabrane kretanja za mlađe od 18 godina i starije od 65 godina.
Mlađi od 18 godina mogu se kretati utorkom, četvrtkom i subotom u vremenu od 14 do 20 sati a stariji od 65 godina ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 13 sati. Ove mjere podrazumijevaju potpunu zaštitu, nošenje maski i držanje distance.