Primopredaja deminirane površine na lokalitetu Lendići, Grad Gračanica

Primopredaja deminirane povrsine na lokalitetu Lendici Grad Gracanica

Danas je izvršena primopredaja deminirane površine na lokalitetu Lendići, Grad Gračanica. Deminirano je 654.510 metara kvadratnih. Demiminranje ove površine je od posebne važnosti zbog toga što se nalazi u blizini stambenog naselja i industrijske zone.

Primopredaja deminirane povrsine na lokalitetu Lendici Grad Gracanica

Primopredaja deminirane površine na lokalitetu Lendići, Grad Gračanica

Pogledajte video