Nevrijeme u više općina TK

news cover

Područje Tuzlanskog kantona u posljednjih nekoliko dana je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno pljuskovima, gradom, grmljavinom i jakim vjetrom, stvarajući velike štete na pojoprivrednim zemljištima, putevima i putničkim vozilima.

Dana 10.06.2020. oko 14:00 sati dio područja grada Gračanica tj. MZ Donja Orahovica, MZ Miričina i MZ Lukavica ponovo su stradale od olujnog nevremena, praćenog grmljavinom, gradom i obilnim kišnim padavinama. Na dijelu između D.Orahovice i Miričine od velikih količina oborinskih voda izlio se i lokalni potok te je poplavio i magistralni put M-4 Doboj -Tuzla tako da je i saobraćaj na toj dionici kratko vrijeme bio zatvoren. Usljed bujičnih voda oštećeni su na više mjesta lokalni putevi, potkopani mostovi, na putnim komunikacija ima dosta nanosa tako da je saobraćanje otežano. U istu vrijeme, ali na drugom kraju područja Grada, u dvadesetak kilometara udaljenoj MZ Lukavica, olujno nevrijeme praćeno grmljavinom, gradom i obilnim kišnim padavinama ponovo pričinilo velike materijalne štete. Ovu MZ juče je posjetio i gradonačelnik Grada Gračanice sa pomoćnicima i uvjerio se u razmjere šteta. U MZ Miričina se ponovila situacija od od ponedjeljka, 08.06.2020. godine. Jake bujične vode koje su se slivale sa okolnih brda nosile su sve pred sobom. Srećom, nije bilo poplavljenih stambenih objekata. Pojavila su se dva nova odrona – klizišta koja ugrožavaju dva stambena objekta.

Dana 10.6.2020. godine u poslijepodnevnim satima jako nevrijeme praćeno kišom i gradom veličine lješnjaka do veličine oraha zahvatilao je područje općine Kalesija. Grad je napravio veću materijalnu štetu na vozilima i poljoprivrednim dobrima.

Dana 09.06.2020. u terminu između 13:00 i 14:00 sati zapadni dio područja grada Gračanica tj. MZ Lukavicu pogodilo je jako nevrijeme, praćeno grmljavinom, gradom i obilnim kišnim padavinama. Ponovila se situacija od prethodnog dana, kada je nevrijeme zahvatilo MZ Miričina. Jake bujične vode su se slivale sa Trebave noseći su sve pred sobom. Poplavljeno je oko 20 stambenih i isto toliko pomoćnih objekata. Svi lokalni asfaltni i makadamski putevi u MZ su većoj ili manjoj mjeri oštećeni, velike količine nanosa i posipnog materijala je nagomilano na svim putnim pravcima, saobraća se dosta otežano. Odmah po prestanku padavina i smirivanju situacije mašine su bile na terenu na čišćenju i odvozu nasutog materijala. Dosta njiva sa zasijanim usjevima je uništeno, bašte sa povrćem, plastenici itd.

Dana, 08.06.2020. godine sjeverozapadne i sjeverne dijelove općine Lukavac je u ranim poslijepodnevnim satima pogodilo veliko nevrijeme praćeno obilnim kišnim padavinama. U veoma kratkom vremenskom periodu došlo je do izlivanja velike količine vode iz potočnih i drugih vodotoka,što je dovelo do plavljenja više desetina stambenih i više stotina drugih pomoćnih objekata, do plavljenja više desetina hektara poljoprivrednog zemljišta, do oštećenja i uništenja većeg broja mostova, do prekida putnih komunikacija. Više sati područje MZ Berkovica, Gnojnica, Dobošnica Donja, Dobošnica Gornja i Kruševica su bile odsječene od ostatka općine Lukavac. Odmah po smirivanju stanja angažovane su sve raspoložive ekipe koje su radile na otklanjanju poslijedica ovog nezapamćenog nevremena. U prvom redu radilo se na uspostavi putnih komunikacija, na uklanjanju zapušenih grla u vodotocima i slično. Na vanrednoj sjednici Općinskog štaba civilne zaštite održanoj 09.06.2020. godine proglašeno je stanje prirodne nestreće uzrokovane bujičnim poplavama i klizištima na području navedenih mjesnih zajednica. Tokom jučerašnjeg dana većina putnih komunikacija je uspostavljena, vršeno je uklanjanje zemlje i ostalog otpada sa puteva i putnih pojaseva, zatim je vršeno pranje javnih površina, te su se vršile pripreme za popis štete. Trenutno je stanje stabilizirano, nastavljaju se aktivnosti na otklanjanju poslijedica nevremena na ovom području, a vrše se i poslovi dezinfekcije terena gdje je osim JP Veterinarska stanica anngažovana i jedinica civilne zaštite. Ekipe Higijensko-epidemiološke službe JZU Dom zdravlja Lukavac angažovane su na poslovima vezano za utvrđivanje ispravnosti vode za piće. U toku su aktivnosti na utvrđivanje visine preliminarne štete na infrastukturi, stambenim i drugim objektima i poljoprivrednom zemljištu.

Dana 08.06.2020. u popodnevnim satima veći dio Gračanice pogodilo je nevrijeme, praćeno grmljavinom i obilnim kišnim padavinama. Nevrijeme je posebno pogodilo MZ Miričina. Uslijed jakog pljuska velike količine oborinskih voda su pogodile područje Donje Orahovice, srednje i donje Miričine, snažne bujične vode napravile su znatne štete na lokalnim makadamskim putevima, a bankine pored puteva su odnešene. Na žalost, ponovo se dešava da zbog loše urađenih propusta i odvodnih kanala uz magistralni put M-4, poplavljeno je oko dvadeset stambenih i pomoćnih objekata. Aktivirano je i jedno klizište koje je zatvorilo nekategorisanu cestu, koje takođe ugrožava i drugi put koji vodi prema stambenim objektima. Zbog hitnosti, angažovano je preduzeće za uklanjanje i odvoz nanosa sa lokalne ceste od donje prema gornjoj Miričini. Gradonačelnik grada Gračanica je također po dojavi odmah izašao na teren i uvjerio se u zaista teško stanje koje je zadesilo građane srednje i donje Miričine te obećao pomoć u sanaciji šteta.