Istraživanje tržišta za nabavku zaštitne opreme

news cover

Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlanskog kantona, u svrhu istraživanja tržišta, poziva sve zainteresovane ponuđače, koji su u mogućnosti dostaviti traženu robu odmah po okončanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, a uskladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14) da dostave ponude.

– Poziv dobavljačima – istraživanje tržišta za nabavku zaštitne opreme