Istraživanje tržišta Istraživanje tržišta za pružanje usluga smještaja osoba u karantin

news cover

Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlanskog kantona, u svrhu istraživanja tržišta, poziva sva zainteresovana pravna lica sa područja Tuzlanskog kantona, koja raspolažu smještajnim kapacitetima na području Tuzlanskog kantona sa minimalno 50 soba, a koje imaju vlastito kupatilo i WC, da dostave ponude o cijeni smještaja po sobi. Ukoliko ste u mogućnosti da organizujete ishranu (doručak, ručak i večeru), molimo Vas da dostavite ponudu koja uključuje i cijenu ishrane po osobi. Objekat treba da posjeduje vlastiti parking prostor. Zainteresirani ponuđači svoje ponude mogu dostaviti na e-mail: cz.tk@bih.net.ba ili na fax: 035/361-161