Interni oglas za unapređenje državnog službenika na upražnjeno više radno mjesto u Sektoru za administrativno-tehničke i inspekcijske poslove

news cover

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite objavljuje Interni oglas za unapređenje državnog službenika na upražnjeno više radno mjesto u Sektoru za administrativno-tehničke i inspekcijske poslove:

Interni oglas