Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto magaciner-vozač-kurir

news cover

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite objavljuje Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto magaciner-kurir-vozač u Sektoru za administrativno tehničke i inspekcijske poslove:

Interni oglas