Informacija o poplavama i klizištima tokom mjeseca juna 2020. godine

news cover

Vlada Tuzlanskog kantona je razmatrala i usvojila informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o poplavama i klizištima tokom mjeseca juna 2020. godine.

– Informacija o poplavama i klizištima