Deminiranje releja Stolice

Deminiranje releja Stolice

Na osnovu zahtjeva JP šume TK pristupilo se intevrentom deminiranju lokacije bivšeg Radio-relejnog sistema na najvećoj koti planine Majevica, Stolicama.

Projekat je otvoren 8. jula ove godine a realizacija povjerena timovima Federalne uprave civilne zaštite Orašje i Tuzla. Na osnovu potpisanih ugovora između JP šume TK i ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na ovoj lokaciji će biti izgrađen novi radiotelevizijski relejni stup sa pratećim objektima. Nosilac izgradnje objekta je Medijski centar Islamske zajednice u BIH.

Deminiranje releja Stolice

Deminiranje releja Stolice

Pogledajte video