Potpisan ugovor o formiranju Službe za spašavanje iz ruševina

sluzba za spasavanje iz rusevina

Tuzla 22.03.2018.

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite potpisan ugovor o međusobnim pravima i obavezama između Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla i “Cestotehnik” doo Tuzla, kao službe za spašavanje iz ruševina Tuzlanskog kantona.

Dragan Pelemiš v.d. direktor Kantonalne uprave civilne zaštite i Adnan Sijerčić direktor “Cestotehnik” doo Tuzla potpisali su ugovor, u skladu sa Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj: 2/14 i 18/17), kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze i konkretni zadaci Službe za spašavanje iz ruševina, u pitanjima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i način djelovanja službe kada direktor Kantonalne uprave civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite donesu odluku ili naredbu o angažovanju Službe na zadacima zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona.

U predstojećem periodu planirano je materijalno-tehničko opremanje službe i stručno osposobljavanje zaposlenih u službi.