Direktor Federalne uprave civilne zaštite u posjeti Kantonalnoj upravi civilne zaštite

sastanak1

Tuzla, 5.7.2024.

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održan radni sastanak direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldina Brašnjića sa sekretarom KUCZ Hanifom Selamović, pomoćnikom direktora Draganom Pelemišem i šefom Kantonalnog operativnog centra Elvedinom Kurbašićem.
Razgovarano je o aktuelnim pitanjima u oblasti zaštite i spašavanja. Između ostalog raspravljalo se i o izmjenama propisa, potrebi organizovanja obuke operativnih centara civilne zaštite, komisija za procjenu šteta, štabova civilne zaštite i drugih struktura.
Dogovoreno je da se u narednom periodu unaprijedi saradnja Federalne uprave civilne zaštite sa kantonalnim upravama kao i službama civilne zaštite u općinama i gradovima.
Dogovoren je novi radni sastanak u proširenom sastavu.

sastanak1