Zoran Jovanović

Direktor

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla

Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 23.5.2023. godine za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci, počev od 23.5.2023. godine imenovala Zorana Jovanovića
Telefon: ++387 35 277 542
Fax: ++387 35 361 161
Mobitel: ++387 62 311 119
E-mail: direktor@kucztk.com.ba